đào tạo cao học

Dễ dãi đầu vào cao học

Dễ dãi đầu vào cao học

0
Thực trạng đào tạo thạc sĩ ở nhiều nơi đang đặt nặng số lượng hơn chất lượng. Trong khi đó quy chế đào tạo thạc sĩ mới bắt đầu áp dụng từ tháng 7.2014 có nhiều điểm nới lỏng khiến cho việc tuyển sinh và đào tạo cao học ngày càng dễ dãi.