Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Hội nghị lần thứ nhất T.Ư khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư T.Ư Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất T.Ư khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư khóa XIII /// Ảnh TTXVN
Tại Hội nghị lần thứ nhất T.Ư khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư khóa XIII
Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

 

BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư T.Ư khoá XIII gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.

 

ỦY BAN KIỂM TRA T.Ư

Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII gồm 19 ủy viên. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU