đánh người

Phú Lê tại cơ quan điều tra 
 ///  Ảnh: Trần Cường

Vụ án Phú Lê cần xem xét thận trọng

15
Bạn đọc đồng ý việc vụ án Phú Lê được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nên khi bị hại bãi nại thì vụ án đình chỉ, là đúng quy định pháp luật; nhưng vẫn đề nghị xem xét thấu đáo trên nhiều khía cạnh.