đánh giá năng lực

Sinh viên làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2018 
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thêm trường ĐH tổ chức thi riêng

0
Một số trường đại học đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh 2 năm tới theo hướng tổ chức kỳ thi riêng hoàn toàn hoặc mở rộng chỉ tiêu bằng xét kết quả đánh giá năng lực.

Tin đọc nhiều