danh ca Họa Mi

Danh ca Họa Mi hát giao lưu cùng bác sĩ

Danh ca Họa Mi hát giao lưu cùng bác sĩ

0
Buổi giao lưu âm nhạc “không hẹn mà gặp” giữa danh ca Họa Mi và bác sĩ, không sân khấu, cũng không đèn hoa nhưng lại chân tình và gần gũi.