đảng ủy công an t.ư

Xây dựng lực lượng công an trong sạch, liêm chính

Xây dựng lực lượng công an trong sạch, liêm chính

0
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh...