Đăng Ký Đất Đai

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

0
Kể từ ngày 3.3, các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể cho phép Sở Tài nguyên - Môi trường ủy quyền cho văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho trường hợp đăng ký biến động (sau khi người dân giao dịch nhà, đất như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho...).
Ùn tắc cấp giấy chứng nhận

Ùn tắc cấp giấy chứng nhận

1
Từ 1.7, khi tiến hành “gom” việc đăng ký đất đai và việc cấp giấy chứng nhận (GCN) từ 24 quận, huyện về Sở TN-MT TP.HCM, tình trạng trễ hẹn, chậm trễ đã xảy ra khiến người dân bức xúc.