Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra trung ương CPC /// Reuters

Trung Quốc lập siêu cơ quan chống tham nhũng

0
Tờ South China Morning Post đưa tin vào chiều 11.3, quốc hội Trung Quốc thành lập siêu cơ quan chống tham nhũng, với tên gọi Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC).