đảng cộng hòa

Các phiếu đại cử tri liệu có giúp được Tổng thống Trump lật ngược tình thế?

Các phiếu đại cử tri liệu có giúp được Tổng thống Trump lật ngược tình thế?

1
Người Mỹ không dùng hệ thống bầu cử phổ thông đầu phiếu toàn quốc để chọn tổng thống. Hệ thống bầu cử của Mỹ dựa theo tiểu bang. Khi các cử tri bỏ phiếu chọn ứng cử viên tổng thống, thực ra là họ bỏ phiếu để chọn một nhóm cử tri đại diện cho tiểu bang của mình. Đây là các đại cử tri, hay cử tri đoàn. Chính các đại cử tri sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 12.
Tố cáo bầu cử gian lận, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ

Tố cáo bầu cử gian lận, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ

1
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Georgia vận động tranh cử cho hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện. Điều này khiến một số thành viên của đảng lo sợ có thể gây tổn hại đến cơ hội của họ nếu ông cứ tập trung vào nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử của chính mình.