Đạm Phú Mỹ sẽ cung cấp 350.000 tấn phân bón trong quý 2

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sản lượng sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ trong quý 1/2017 đạt 226.000 tấn, vượt 9% kế hoạch quý và đạt 29% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Đạm Phú Mỹ sẽ cung cấp 350.000 tấn phân bón trong quý 2

Đại hội cổ đông của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo), nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với cổ tức chia 30% bằng tiền mặt; kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 với mức doanh thu 7.743 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 991 tỉ đồng và tỷ lệ trả cổ tức 20% mệnh giá cổ phiếu.

Sản lượng sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ trong quý 1/2017 đạt 226.000 tấn, vượt 9% kế hoạch quý và đạt 29% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón của PVFCCo trong quý 1 vượt 4% kế hoạch quý, đạt gần 290.000 tấn. Tổng doanh thu trong quý 1/2017 đạt hơn 2.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 275 tỉ đồng, đạt 28% kế hoạch năm và vượt 10% kế hoạch quý.

PVFCCo dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn hàng ra thị trường, với sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón trong quý 2/2017 dự kiến khoảng gần 350.000 tấn, đồng thời tăng cường điều phối sản lượng cung ứng hàng giữa các vùng miền nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của các mặt hàng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU