Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 9.818 tỉ đồng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Năm 2015 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng sản xuất phân bón quy đổi là 851.000 tấn, bằng 109% kế hoạch, kinh doanh đạt 1,18 triệu tấn phân bón, doanh thu ước đạt 9.818 tỉ đồng, bằng 106% kế hoạch năm.

Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 9.818 tỉ đồng

Năm 2015 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng sản xuất phân bón quy đổi là 851.000 tấn, bằng 109% kế hoạch, kinh doanh đạt 1,18 triệu tấn phân bón, doanh thu ước đạt 9.818 tỉ đồng, bằng 106% kế hoạch năm.

Theo Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, năm 2015 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt sản lượng sản xuất phân bón quy đổi là 851.000 tấn, bằng 109% kế hoạch, kinh doanh đạt 1,18 triệu tấn phân bón, doanh thu ước đạt 9.818 tỉ đồng, bằng 106% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.875 tỉ đồng, tăng 45% so với năm 2014.

Năm 2016 công ty nhận định, với việc Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được thành lập sẽ tạo ra một thị trường đơn nhất, xóa bỏ thuế quan, giảm phi thuế quan, phân bón ngoại sẽ ào vào VN, giá phân bón sẽ giảm, giá hóa chất dầu khí tiếp tục giảm.

Vì vậy, tổng công ty đề ra nhiệm vụ sản xuất 800.000 tấn và tiêu thụ 830.000 tấn đạm Phú Mỹ, sản xuất và tiêu thụ 35.900 tấn hóa chất các loại.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU