dai huyen

Thông báo về việc đấu giá tài sản - 153/TB-ĐGTS

Thông báo về việc đấu giá tài sản - 153/TB-ĐGTS

0
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thông báo về việc đấu giá tài sản - 155/TB-ĐGTS

Thông báo về việc đấu giá tài sản - 155/TB-ĐGTS

0
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thông báo đấu giá tài sản - Số: 162/TB-ĐGTS

Thông báo đấu giá tài sản - Số: 162/TB-ĐGTS

0
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: - Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.
 
Bình Chánh đề xuất nâng 4 xã thành thị trấn

Bình Chánh đề xuất nâng 4 xã thành thị trấn

0
Huyện ủy Bình Chánh kiến nghị Thành ủy TP.HCM xem xét, chấp thuận cho chủ trương lập đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với 4 xã: Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng, Bình Chánh.