dai hoi xii

Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

0
ĐBSCL có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản; song vùng đất phù sa trẻ này cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, hiểm họa do thiên tai, dịch bệnh… gây ra.
Kỳ vọng Chính phủ mới

Kỳ vọng Chính phủ mới

0
Hôm qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ.