dai hoi xii

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị /// BẢO ANH

Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

0
Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới.