dai hoi xii

Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

Cần làm gì để ĐBSCL phát triển bền vững?

0
ĐBSCL có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản; song vùng đất phù sa trẻ này cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, hiểm họa do thiên tai, dịch bệnh… gây ra.