dai hoi xii

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu thanh niên xung phong tháng 1.1967 /// TƯ LIỆU

Hành trình người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

0
110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.
 
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị /// BẢO ANH

Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

0
Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới.