Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ

0

Ngày 24.5, tại Phú Yên, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ  - ảnh 1

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ

ẢNH: MINH LƯƠNG

Đại hội đã đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 cùng các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2021, tình hình thủy văn không thuận lợi, khu vực Nam Trung bộ nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ thực tế trong 9 tháng đầu năm 2021 rất thấp, chỉ bằng 35-40% so với trung bình nhiều năm, đồng thời chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng

Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Cụ thể, sản lượng điện phát cả năm là 729,032 triệu kWh đạt 127% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 133,93% kế hoạch và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%.

Tại đại hội, tất cả các cổ đông đều đồng thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với sản lượng điện phát 577 triệu kWh; tổng doanh thu 688.505 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 160.995 triệu đồng; đặc biệt là đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ cho cổ đông tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU