Đại hội Đoàn

Đại biểu Chu Thị Ngọc Hảo đọc thư /// Chu Ngọc Thắng

Thư của Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ Việt Nam

1

Chúng tôi vinh dự đại diện cho đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh hoa lan ở Đại hội Đoàn toàn quốc

Toàn cảnh hoa lan ở Đại hội Đoàn toàn quốc

0
Tiểu cảnh này đang được trưng bày trong Trung tâm hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022