đại hội đảng XIII

 /// Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Văn kiện phải đi từ yêu cầu phát triển đất nước

0
Tiểu ban Kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng XIII tổ chức hội nghị xin ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với Chiến lược 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm.

Tin đọc nhiều