ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

Hạ tầng giao thông đầu tư mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế

0
Thực hiện kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ H.Đại Lộc lần thứ 5 (khóa 21) và Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy H.Đại Lộc, H.Đại Lộc đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng - kinh tế.