đại học Oxford

Ứng viên vắc xin Covid-19 của Đại học Oxford được kỳ vọng cao /// Đại học Oxford

Gay cấn đường đua tìm vắc xin phòng Covid-19

0

Hai ứng viên vắc xin phòng Covid-19 sáng giá hiện nay xuất phát từ Đại học Oxford (Anh) và Trung Quốc, với kết quả thử nghiệm trên người cho thấy an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở bệnh nhân.