đại học chính quy

Cấp học bổng đất Quảng cho sinh viên

Cấp học bổng đất Quảng cho sinh viên

0
Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam thông báo xét cấp học bổng đất Quảng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi đang theo học tại các trường đại học chính quy, dự kiến tổ chức tại TP.Tam Kỳ vào ngày 17.1.2012.