Đại học California

Bán tác phẩm điêu khắc 1 triệu USD với giá… 150 USD

Bán tác phẩm điêu khắc 1 triệu USD với giá… 150 USD

0
(TNO) Trường Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) danh tiếng trở thành mục tiêu của những lời chế nhạo sau khi bị phát hiện từng bán một bức tượng trị giá 1 triệu USD để thu về 150 USD.