đãi bạn

2 bị cáo trước tòa /// Ảnh: Nguyễn Tú

Mở quán cà phê, bán ma túy

0
Châu mở quán cà phê để núp bóng bán ma túy; còn Minh mua ma túy để “chiêu đãi” bạn từ Lào về.