đặc khu Bắc Vân Phong

Một góc vịnh Vân Phong /// Ảnh: Nguyễn Chung

Tạm dừng chuyển nhượng đất ở Bắc Vân Phong

0
UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.