đà nẵng

Khu CNTT tập trung đã hoàn thành 131ha từ tháng 3.2019, tiếp tục mở rộng đến 341 ha cho giai đoạn 2

Dự án công nghệ cao SMT: Chặng đường mới của Đà Nẵng

0
Sự kiện khánh thành dự án công nghệ cao SMT là bước khai mở đối với định hướng phát triển CNTT của Đà Nẵng, hiện thực hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về Xây dựng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tin đọc nhiều