Đà Nẵng tiếp tục thu hồi sổ đỏ cấp sai để xác định lại thời hạn

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở TN-MT về việc tháo gỡ vướng mắc đất đai cho doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan Kết luận thanh tra 2852 ngày 2.11.2012 của Thanh tra Chính phủ.

 /// Ảnh: Phú Thành
Ảnh: Phú Thành

Theo đó, đối với nhà đầu tư sơ cấp, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất tiếp tục thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp sai để xác định lại thời hạn sử dụng đất theo điều 67 luật Đất đai 2003 và điều 126 luật Đất đai 2013 (không quá 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc ngày cấp "sổ đỏ").

Đối với các trường hợp này, đề nghị cho phép phát hành thông báo rộng rãi đến nhà đầu tư để thực hiện đăng ký điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi sổ đỏ. Trường hợp người sử dụng đất không đồng ý điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì triển khai thủ tục thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ đã cấp sai và thực hiện cấp đổi lại theo quy định.

Đối với nhà đầu tư thứ cấp, trường hợp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm sau đó tiếp tục chuyển quyền cho nhà đầu tư kế tiếp, thì giữ nguyên thời hạn đã điều chỉnh do người nhận chuyển quyền là nhà đầu tư thứ cấp đã biết và chấp nhận sử dụng đất có thời hạn. Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn, nhưng chưa chuyển quyền tiếp cho nhà đầu tư thứ cấp khác thì thực hiện đăng ký biến động hủy bỏ nội dung đã đăng ký điều chỉnh thời hạn đối với trường hợp chưa cấp đổi sổ đỏ. Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn đối với nhà đầu tư thứ cấp và đã cấp đổi sổ đỏ sau khi điều chỉnh thời hạn thì thực hiện thông báo thu hồi, cấp đổi lại sổ đỏ để xác định lại thời hạn lâu dài như ban đầu được nhận chuyển quyền. Trường hợp người nhận chuyển quyền chưa thay đổi thời hạn sử dụng đất (chủ yếu nằm trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016) thì giữ nguyên thời hạn lâu dài và cho phép giải quyết thủ tục về đất đai khi người sử dụng đất có nhu cầu.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ yêu cầu TP.Đà Nẵng xử lý đối với trường hợp xác định thời hạn sử dụng đất không đúng quy định, hàng ngàn hộ dân, doanh nghiệp không thể chuyển nhượng hoặc triển khai dự án, trong đó có nhiều dự án lớn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU