Đà Nẵng hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm tổ chức là mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố /// ẢNH: HOÀNG SƠN
Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố
ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, từ ngày 1.7.2021, Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm tổ chức là mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Chính quyền TP được tổ chức gồm HĐND và UBND. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc TP là UBND quận (không tổ chức HĐND quận), là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận là UBND phường (không tổ chức HĐND phường), là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Tại cuộc họp đóng góp ý kiến xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị  tại Đà Nẵng (do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức ngày 10.11), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng thí điểm chính quyền đô thị là cơ hội để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ phường. Từ đó, đưa vào một hệ thống liên thông toàn TP để sau này thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, phát triển. Ông Thơ đề nghị TP nên đưa vào dự thảo nghị định đề nghị cho Đà Nẵng có lộ trình để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU