đà lạt

Cổng vào Nhà máy xử lý rác Đà Lạt

Để Đà Lạt thêm xanh và sạch

1
Sau hơn 5 năm hoạt động, nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Đà Lạt vận hành đúng công suất thiết kế, tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng rác thải của Đà Lạt.
Xây dựng Đường sách Đà Lạt tại công viên Xuân Hương

Xây dựng Đường sách Đà Lạt tại công viên Xuân Hương

0
Ngày 9.6, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt đang phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án Đường sách Đà Lạt.