da canh

Rác khẩu trang đang làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới /// AFP

Rác khẩu trang đe dọa môi trường toàn cầu

0
Việc sử dụng khẩu trang nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19 đang làm trầm trọng thêm một đại dịch khác: ô nhiễm rác thải, do nhiều người không xử dụng các loại khẩu trang có thể tái sử dụng.