cuộc thi sinh viên

Tìm kiếm tài năng sinh viên Challenge Me - MobiFone

Tìm kiếm tài năng sinh viên Challenge Me - MobiFone

0
Trong 2 ngày 20 và 21.10.2018, cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Challenge Me - MobiFone đến với hơn 100.000 sinh viên Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế, thu hút hơn 300 tiết mục dự thi với nhiều thể loại khác nhau.