cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ tướng yêu cầu chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ tướng yêu cầu chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

0
Chỉ đạo công tác Văn phòng Chính phủ (VPCP) sáng 21.1, Thủ tướng yêu cầu ngoài nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, bộ trưởng, các vụ chức năng trong thời gian tới phải chủ động thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, bởi đây là kênh vô cùng quan trọng phản ánh đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân.
Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Tin đọc nhiều