cửa ngõ Đà Nẵng

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư

Điện Bàn - cửa ngõ Đà Nẵng

0
“Phủ Điện Bàn, một trong những vùng đông dân nhất trong lãnh thổ của họ Nguyễn”, nhà nghiên cứu Li Tana đã xác quyết trong “Xứ Đàng Trong, lịch sử kinh tế xã hội VN thế kỷ 17,18”.