cửa hàng thể thao

Đàn cừu quậy tưng ở cửa hàng thể thao

Đàn cừu quậy tưng ở cửa hàng thể thao

0
(TNO) Chủ cửa hàng thể thao ở khu nghỉ mát trượt tuyết tại Áo đã bị "sốc nặng" khi một đàn cừu khoảng 80 con "đổ bộ" vào xâm chiếm cửa hàng và quậy tưng tại đây.
c

c

0
(TNO) Chủ cửa hàng thể thao ở khu nghỉ mát trượt tuyết tại Áo đã bị "sốc nặng" khi một đàn cừu khoảng 80 con "đổ bộ" vào xâm chiếm cửa hàng và quậy tưng tại đây.