cửa hàng bán lẻ

Mọi cửa hàng Apple tại Mỹ đã hoạt động trở lại  /// Ảnh: Reuters

Apple mở lại tất cả cửa hàng ở Mỹ

0
Apple được ghi nhận là đã mở lại tất cả 271 cửa hàng bán lẻ của mình trên khắp nước Mỹ, tức là lần đầu tiên tất cả chúng được mở sau gần 1 năm do đại dịch Covid-19.