cu thi thanh huyen

Hiểu biết ít thôi và nghe ngóng ít thôi!

Hiểu biết ít thôi và nghe ngóng ít thôi!

25

Nếu phát ngôn không căn cứ hoặc không có căn cứ vững chắc, thì sẽ có thể phạm vào cái tội vu cáo, vu khống, thậm chí chống đối. Cái mình được thì rất chung chung, mơ hồ. Còn cái mất thì lại rõ ràng quá và nhiều tiền lệ quá.

Nếu lòng nhân không được trao đúng chỗ

Nếu lòng nhân không được trao đúng chỗ

2
Lòng nhân ái cũng phải được đặt đúng chỗ, trao đúng lúc. Nếu không thế, trước khi tiếp tay cho những trò bóc lột mất nhân tính của những kẻ chăn dắt, chúng ta có thể vô tình góp phần làm tha hóa nhân cách chính đồng bào mình.