Covid-19 Bình Dương

Cô gái Quảng Trị vào Nam chống Covid-19: “Ba mạ đừng lo, Út đi rồi sẽ về”

Cô gái Quảng Trị vào Nam chống Covid-19: “Ba mạ đừng lo, Út đi rồi sẽ về”

0
Hai đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Trị vừa thành lập để hướng về miền Nam.Đoàn đầu tiên là đoàn công tác đi đón 400 công dân tỉnh Quảng Trị từ các tỉnh phía Nam trở về. Đoàn còn lại là đoàn 35 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được điều động hỗ trợ  tỉnh Bình Dương chống dịch.
Hàng trăm công nhân Bình Dương giăng mùng ngủ lại nhà máy giữa dịch Covid-19

Hàng trăm công nhân Bình Dương giăng mùng ngủ lại nhà máy giữa dịch Covid-19

5
Theo đại diện công ty Foster bắt từ ngày 4.7.2021 toàn bộ trên 700 công nhân sẽ được bố trí ở lại công ty để phòng chống dịch Covid-19. Bên trong nhà máy, nệm và mùng chụp được giăng khắp nơi. Khu vực nằm nghỉ của công nhân đảm bảo giữ khoảng cách 2 mét và cách biệt nam nữ.