Covid-19 An Giang

Hai gia đình Việt kiều vượt biên về Việt Nam vì nghèo quá

Hai gia đình Việt kiều vượt biên về Việt Nam vì nghèo quá

1
Hai gia đình Việt kiều thuộc 2 hộ gia đình đi từ Biển Hồ Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam giữa đại dịch Covid-19. Theo các hộ này, do điều kiện sinh sống khó khăn, không có đất đai, nhà cửa nên muốn quay về tỉnh Đồng Tháp tá túc.