Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool

0 Thanh Niên Online

Công cụ Ellipse (Ellipsr Tool) Công cụ Ellipse được dùng để vẽ hình tròn hay hình ellipse. Để vẽ hình ellipse, trên thanh công cụ ta chọn công cụ Ellipse (Ellipse Tool).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool

Lúc này, con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng dấu cộng và bên dưới góc phải có hình ellipse. Nhấp và giữ chuột kéo một đường chéo bất kỳ (lên hoặc xuống) để vẽ hình ellipse (hình 1, 2, 3).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool - ảnh 1

Để vẽ ellipse hướng từ tâm ra, ta nhấn thêm phím Shift khi kéo chuột.

Để vẽ hình tròn, ta nhấn phím Ctrl khi kéo chuột.

Để vẽ hình tròn từ tâm ra, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift khi kéo chuột.

Khi vẽ hình chữ tròn hoặc ellipse xong, thanh thuộc tính sẽ thể hiện những thông số của hình tròn hay ellipse. Ta có thể lựa chọn hay thay đổi những thông số này (hình 4).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool - ảnh 4

Để thay đổi kích thước cho hình tròn hoặc hình ellipse, trên thanh thuộc tính ở ô Object(s) Size nhập kích thước, ta có được một hình tròn hay ellipse mới (hình 5).

Trên thanh thuộc tính của Ellipse Tool ta có thể lựa chọn vẽ những cung (Arc) hay những hình quạt (Pie) khác nhau bằng cách điều chỉnh những thông số ở đây (hình 6).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool - ảnh 5

Để vẽ hình quạt hay cung, ta chọn Ellipse Tool và nhấp chọn biểu tượng Pie hay Arc trên thanh thuộc tính. Kéo chuột theo đường chéo ta vẽ được hình quạt hay cung (hình 7).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool - ảnh 7

Để thay đổi hình dạng của hình quạt hay cung được tạo sẵn ta nhấp chuột lên biểu tượng Pie hoặc Arc (lưu ý: đối tượng phải đang được chọn).

Hình quạt và cung được mặc định góc tạo ban đầu là 00 và góc cuối là 2700 trong ô Starting anh Ending Angles. Giá trị này có thể thay đổi trong khoảng từ -3600 đến 3600. Khi thay đổi giá trị ở hai ô này thì hình cũng thay đổi theo.

Công cụ 3 Point Ellipse (3 Point Ellipse Tool)

Để chọn công cụ 3 Point Ellipse ta click vào tam giác màu đen góc phải bên dưới công cụ Ellipse Tool và chọn công cụ 3 Point Ellipse Tool (hình 8).

Để vẽ hình ellipse bằng công cụ 3 Point Ellipse Tool ta thực hiện các bước sau: Kéo chuột tạo một đường kính của ellipse. Sau đó thả chuột và rê chuột theo hướng ellipse muốn vẽ. Kết thúc bằng cách nhấp chuột (hình 9).

Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse bằng công cụ Ellipse Tool - 3 Point Ellipse Tool - ảnh 8

Lam Khê

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU