công viên đầm sen

Đầm Sen trong tôi vừa đủ nhớm vừa đủ thương, vừa chan chứa nhiều kỷ niệm /// Ảnh: T.Thảo

Công viên Đầm Sen trong tôi

2
Tôi thích trải nghiệm những điều mới, thích đi đây đi đó, nên dù đi cafe hay du lịch tôi đều không thích đi quá nhiều lần. Thế mà không biết cơ duyên nào lại đưa tôi đến công viên Đầm Sen tận bốn, năm lần.