cong ty thuc pham nam ky

Nova College đồng hành cùng chiến lược nhân sự của NovaGroup

Nova College đồng hành cùng chiến lược nhân sự của NovaGroup

0
Sau khi tái cấu trúc trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, NovaGroup cần tuyển dụng lượng nhân sự lớn để hoàn thiện hệ sinh thái. Nova College sẽ thực hiện nhiệm vụ này và cũng sẽ đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội.