công ty Rạng Đông

Chính phủ yêu cầu công khai  thông tin về sự cố môi trường

Chính phủ yêu cầu công khai thông tin về sự cố môi trường

1
Chính phủ yêu cầu TP.Hà Nội làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông; chủ động phối hợp với các bộ để cung cấp các thông tin, khuyến cáo kịp thời, chính xác...