Công ty bảo hiểm FWD

Dịch chuyển công việc mùa Covid-19

Dịch chuyển công việc mùa Covid-19

0
Trước những ảnh hưởng của Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân sự, thì ngành bảo hiểm Việt Nam lại đi ngược tình hình chung, khi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.