công nghiệp điện ảnh

Cảnh trong phim Cuộc đời của Yến - phim dự LHP VN lần thứ 19. Ảnh: BTC

Nỗ lực phát triển công nghiệp điện ảnh Việt

0
Nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các nước cùng ý kiến hữu ích đã được đưa ra tại hội thảo Các chính sách và biện pháp ưu đãi phát triển công nghiệp điện ảnh Việt tổ chức vào sáng 3.12 tại TP.HCM.