Công khai dự án không cho phép người nước ngoài sở hữu nhà

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

UBND TP đã yêu cầu Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Công khai dự án không cho phép người nước ngoài sở hữu nhà

Để chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận (GCN) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.HCM, UBND TP đã yêu cầu Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo cơ sở pháp lý cho Sở TN-MT cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà.

Sở Xây dựng rà soát hồ sơ cấp GCN cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở từ 1.7.2015 đến nay về số lượng đã tiếp nhận, đã giải quyết và còn tồn đọng; có văn bản trả lời với các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN và có thư xin lỗi với các trường hợp chậm trễ; đề xuất hướng xử lý các trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở trong giai đoạn chuyển tiếp từ 10.12.2015, đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại phòng công chứng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có cam kết khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được sở hữu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU