cống hiến

Lê Cát Trọng Lý dẫn đầu đề cử "Cống hiến"

Lê Cát Trọng Lý dẫn đầu đề cử "Cống hiến"

0
(TNO) Trong danh sách đề cử Cống hiến 2011 vừa được công bố vào chiều 20.2, giọng ca trẻ Lê Cát Trọng Lý đã dẫn đầu với 3 đề cử trong tổng số 4 hạng mục của giải thưởng.