cocain

Cổng Chi nhánh Công ty TNHH Uni - Prisident Việt Nam vào chiều 9.5 /// ẢNH: LÊ LANG

119 gói hàng dương tính với cocain trong container bột cá

0
Các nhân viên nhập hàng của chi nhánh công ty có mở xem, khẳng định không phải bột cá nên đã chủ động báo tin và Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra, test nhanh thì chất này dương tính với cocain.