cổ tức khủng

Cổ tức "khủng"

Cổ tức "khủng"

0
Trong khi phần lớn doanh nghiệp (DN) hiện nay đang rất chật vật duy trì hoạt động thì vẫn có không ít công ty trả cổ tức cho cổ đông rất cao.