cổ thụ

Khổ cực với nghề cheo leo trên ngọn cổ thụ

Khổ cực với nghề cheo leo trên ngọn cổ thụ

0
Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng những người làm công việc cắt tỉa cây vẫn gắn bó với nghề. Công việc giúp đảm bảo an toàn cho người dân trong mỗi mùa mưa.