cơ sở giáo dục đại học

Nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên VN

Nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên VN

0
(TNO) Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp thành cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.